اطلاعیه

معرفی نماینده ی سازمان های مردم نهاد آبادان در شورای توسعه و حمایت شهرستان

در راستای اجرای ماده ۱۲ و مابعد دستورالعمل اجرائی آئین نامه تشکل های مردم نهاد – مصوبه هیات محترم وزیران شماره ۶۷۷۳۵/ت ۵۱۳۰۵ه مورخ ۹۵/۶/۶ به اطلاع آن دسته از سازمان های مردم نهادی که مجوز فعالیت خود را از فرمانداری آبادان دریافت داشته و مایل به شرکت در انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت شهرستان می باشند می رساند، حداکثر تا تاریخ ۹۸/۷/۲۱ نسبت به معرفی احدی از هیات مدیره و یا بازرسین خود بعنوان نامزد انتخابات همچنین حداکثر تا تاریخ ۹۸/۸/۲۷یک نفر بعنوان رای دهنده از هیات مدیره و یا بازرسین سازمان مردم نهاد خود را جهت اقدامات بعدی به فرمانداری ویژه آبادان معرفی نمایند.
ضمنا انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهرستان در تاریخ ۹۸/۸/۲۹ برگزار خواهد شد.

روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان

۲۳۱

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *